Boligen i Skagen

I samarbejde med arkitekt Ulrik Plesner forvandlede Søren og Marie Krøyer byfogedboligens faldefærdige længe til et af vort lands smukkeste og mest bemærkelsesværdige kunstnerhjem.